Komisyon ve Kurullar

Yönetim

Prof. Dr. İrfan COŞKUN

Görev : Müdür
Görev Süresi : 21.11.2018 - 21.11.2021
TÜ E-Posta : irfancoskun@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Baykan OMURTAY

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 27.02.2017 - 23.11.2021
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : baykano@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Figen OYMAK

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 27.02.2017 - 23.11.2021
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : figenoymak@trakya.edu.tr

Yüksekokul Sekr. Nilay UÇAK

Görev : Yüksekokul Sekreteri
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : nilayucak@trakya.edu.tr

Meslek Yüksekokulu Kurulu

Prof. Dr. İrfan COŞKUN

Görev : Müdür
Görev Süresi : 22.11.2018 - 22.11.2021
TÜ E-Posta : irfancoskun@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Baykan OMURTAY

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 23.11.2018 - 23.11.2021
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : baykano@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Figen OYMAK

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 23.02.2018 - 23.11.2021
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : figenoymak@trakya.edu.tr

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İrfan COŞKUN

Görev : Müdür
Görev Süresi : 22.11.2018 - 22.11.2021
TÜ E-Posta : irfancoskun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hakan TUNA

Görev : Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 03.04.2017 - 03.04.2021
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4717
TÜ E-Posta : hakantuna@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Özgür GÜNDÜZ

Görev : Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 28.02.2017 - 28.02.2021
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1431
TÜ E-Posta : ozgurgunduz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Orkide PALABIYIK

Görev : Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 04.12.2018 - 04.12.2021
TÜ E-Posta : orkidepalabiyik@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Baykan OMURTAY

Görev : Öğretim Görevlisi
Görev Süresi : 23.11.2018 - 23.11.2021
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : baykano@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Figen OYMAK

Görev : Öğretim Görevlisi
Görev Süresi : 23.11.2018 - 23.11.2021
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : figenoymak@trakya.edu.tr

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. İrfan COŞKUN

Görev : Komisyon Başkanı
TÜ E-Posta : irfancoskun@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KUNDURACILAR

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1345
TÜ E-Posta : hakankun@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şule PARLAR

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : suleparlar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Aslı ŞADLI

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : aslisadli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Figen OYMAK

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : figenoymak@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Mehmet KURTARAN

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 131
TÜ E-Posta : mehmetkurtaran@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Samime Şarlı GÜNDÜZ

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 125
TÜ E-Posta : samimegunduz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Sevim ARDA

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : sevimarda@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Şentürk ÇİFTÇİ

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 133
TÜ E-Posta : sciftci@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Yasemin YILDIZ

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 126
TÜ E-Posta : yaseminyildiz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Şevki KİREMİTÇİOĞLU

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 132
TÜ E-Posta : sevkikiremitcioglu@trakya.edu.tr

Yüksekokul Sekr. Nilay UÇAK

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : nilayucak@trakya.edu.tr