Komisyon ve Kurullar

Yönetim

Prof. Dr. İrfan COŞKUN

Görev : Müdür
Görev Süresi : 21.11.2018 - 21.11.2021
TÜ E-Posta : irfancoskun@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Baykan OMURTAY

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 23.11.2018 - 23.11.2021
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : baykano@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Figen OYMAK

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 23.11.2018 - 23.11.2021
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : figenoymak@trakya.edu.tr

Yüksekokul Sekr. Nilay UÇAK

Görev : Yüksekokul Sekreteri
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : nilayucak@trakya.edu.tr

Meslek Yüksekokulu Kurulu

Prof. Dr. İrfan COŞKUN

Görev : Müdür
Görev Süresi : 22.11.2018 - 22.11.2021
TÜ E-Posta : irfancoskun@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Baykan OMURTAY

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 23.11.2018 - 23.11.2021
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : baykano@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Figen OYMAK

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 23.02.2018 - 23.11.2021
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : figenoymak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Jülide TOZKIR

Görev : Yüksekokul Kurulu Üyesi
Görev Süresi : 11.06.2020 - 11.06.2023
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 130
TÜ E-Posta : julideduymaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mediha BÜYÜKGÖZE DİNDAR

Görev : Yüksekokul Kurulu Üyesi
Görev Süresi : 11.06.2020 - 11.06.2023
TÜ E-Posta : medihabuyukgoze@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gülden AYNACI

Görev : Yüksekokul Kurulu Üyesi
Görev Süresi : 11.06.2020 - 11.06.2023
TÜ E-Posta : guldenaynaci@trakya.edu.tr

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İrfan COŞKUN

Görev : Müdür
Görev Süresi : 22.11.2018 - 22.11.2021
TÜ E-Posta : irfancoskun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hakan TUNA

Görev : Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 30.03.2020 - 30.03.2023
TÜ E-Posta : hakantuna@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Özgür GÜNDÜZ

Görev : Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 28.02.2020 - 28.02.2023
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1431
TÜ E-Posta : ozgurgunduz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Orkide PALABIYIK

Görev : Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 04.12.2018 - 04.12.2021
TÜ E-Posta : orkidepalabiyik@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Baykan OMURTAY

Görev : Öğretim Görevlisi
Görev Süresi : 23.11.2018 - 23.11.2021
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : baykano@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Figen OYMAK

Görev : Öğretim Görevlisi
Görev Süresi : 23.11.2018 - 23.11.2021
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : figenoymak@trakya.edu.tr

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. İrfan COŞKUN

Görev : Komisyon Başkanı
TÜ E-Posta : irfancoskun@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şule PARLAR

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : suleparlar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Aslı ŞADLI

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : aslisadli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Figen OYMAK

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : figenoymak@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Mehmet KURTARAN

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 131
TÜ E-Posta : mehmetkurtaran@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Samime Şarlı GÜNDÜZ

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 125
TÜ E-Posta : samimegunduz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Sevim ARDA

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : sevimarda@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Yasemin KİRİŞ

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 126
TÜ E-Posta : yaseminkiris@trakya.edu.tr

Yüksekokul Sekr. Nilay UÇAK

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : nilayucak@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Orkide PALABIYIK

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : orkidepalabiyik@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gülden AYNACI

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : guldenaynaci@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem BUKAVAZ

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : sbukavaz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Binnaz HÜSEYİN

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 126
TÜ E-Posta : binnazhuseyin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Umut YILDIZ

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 76 41 » Dahili : 1086
TÜ E-Posta : umutyildiz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Gözde ÜLKER

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : gozdeulker@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Onur ERSOY

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : onurersoy@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Jülide TOZKIR

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 130
TÜ E-Posta : julideduymaz@trakya.edu.tr