Akademik

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KUNDURACILAR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1345
TÜ E-Posta : hakankun@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Jülide TOZKIR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 130
TÜ E-Posta : julideduymaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Orkide PALABIYIK

Görev : Doktor Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : orkidepalabiyik@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Baykan OMURTAY

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 27.02.2017 - 27.02.2021
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : baykano@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Yasemin YILDIZ

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 126
TÜ E-Posta : yaseminyildiz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Şentürk ÇİFTÇİ

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 133
TÜ E-Posta : sciftci@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Aslı ŞADLI

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : aslisadli@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şule PARLAR

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : suleparlar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Sevim ARDA

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : sevimarda@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Samime Şarlı GÜNDÜZ

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 125
TÜ E-Posta : samimegunduz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Yıldıray ÖZGÜVEN

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : yildirayozguven@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Mehmet KURTARAN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 131
TÜ E-Posta : mehmetkurtaran@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Engin ATLI

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 236 49 81 » Dahili : 2336
TÜ E-Posta : enginatli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Figen OYMAK

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : figenoymak@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Hatice Deniz ÖZDEMİR

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 129
TÜ E-Posta : hdenizozdemir@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Çağatay AKKAYA

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : cagatayakkaya@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Binnaz HÜSEYİN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 126
TÜ E-Posta : binnazhuseyin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Hüseyin Ali YÜZER

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : haliyuzer@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Şevki KİREMİTÇİOĞLU

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 132
TÜ E-Posta : sevkikiremitcioglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Bilal PİŞKİN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : bilalpiskin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nurcan ERDOĞAN KURTARAN

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : nurcanerdogan@trakya.edu.tr