Anestezi sayfa

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

ANESTEZİ PROGRAMI

 

1. YARIYIL DERS PLANI

KODU

DERS

Z/S

ORTALAMA

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

ZTD101

TÜRK DİLİ I

ZORUNLU

GİRER

2

0

2

2

ZYD101

YABANCI DİL I

ZORUNLU

GİRER

2

0

2

2

ZAI101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

ZORUNLU

GİRER

2

0

2

2

ANT100

ANATOMİ

ZORUNLU

GİRER

2

0

2

5

FZY100

FİZYOLOJİ

ZORUNLU

GİRER

2

0

2

5

ANS105

ANESTEZİ CİHAZLARI VE EKİPMANLARI

ZORUNLU

GİRER

2

5

4,5

6

ANS111

MESLEK ETİĞİ

ZORUNLU

GİRER

2

0

2

2

ANS109

TIBBİ TERMİNOLOJİ

ZORUNLU

GİRER

2

0

2

2

--

BÖLÜM SEÇİMLİK

SEÇMELİ

GİRER

2

2

3

2

--

BÖLÜM SEÇİMLİK

SEÇMELİ

GİRER

2

0

2

2

22

7

23,5

30

1. YARIYIL SEÇİMLİK DERSLER

KODU

DERS

Z/S

ORTALAMA

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

ANS107

GENEL FARMAKOLOJİ

SEÇMELİ

GİRER

2

2

3

2

ANS219

TEMEL PSİKOLOJİ VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ

SEÇMELİ

GİRER

2

0

2

2

BDE101

BEDEN EĞİTİMİ I

SEÇMELİ

GİRMEZ NOTLU

0

1

0

0

GSA101

GÜZEL SANATLAR I

SEÇMELİ

GİRMEZ NOTLU

0

1

0

0


2. YARIYIL DERS PLANI

KODU

DERS

Z/S

ORTALAMA

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

ZAI102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

ZORUNLU

GİRER

2

0

2

2

ZTD102

TÜRK DİLİ II

ZORUNLU

GİRER

2

0

2

2

ZYD102

YABANCI DİL II

ZORUNLU

GİRER

2

0

2

2

ANS106

KLİNİK ANESTEZİ I

ZORUNLU

GİRER

2

2

3

5

ANS108

REANİMASYON I

ZORUNLU

GİRER

2

6

5

7

ANS110

SİSTEM HASTALIKLARI

ZORUNLU

GİRER

2

4

4

7

--

BÖLÜM SEÇİMLİK

SEÇMELİ

GİRER

3

0

3

3

 

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

SEÇMELİ

GİRER

2

0

2

2

 

 

 

 

17

12

23

30

 

 

2. YARIYIL SEÇİMLİK DERSLER

KODU

DERS

Z/S

ORTALAMA

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

ANS112

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

SEÇMELİ

GİRER

3

0

3

3

BDE102

BEDEN EĞİTİMİ II

SEÇMELİ

GİRMEZ NOTLU

0

1

0

0

GSA102

GÜZEL SANATLAR II

SEÇMELİ

GİRMEZ NOTLU

0

1

0

0

2.YARIYIL ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI SEÇİMLİK DERSLER

ILT100

İLETİŞİM

SEÇMELİ

GİRER

2

0

2

2


   

3. YARIYIL DERS PLANI

KODU

DERS

Z/S

ORTALAMA

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

ANS205

ANESTEZİ UYGULAMA I

ZORUNLU

GİRER

2

8

6

13

ANS207

KLİNİK ANESTEZİ II

ZORUNLU

GİRER

2

4

4

6

ANS209

REANİMASYON II

ZORUNLU

GİRER

1

3

2,5

4

--

BÖLÜM SEÇİMLİK

SEÇMELİ

GİRER

2

4

4

5

--

ÜNİVERSİTE SEÇİMLİK

SEÇMELİ

GİRER

2

0

2

2

 

 

 

 

9

19

18,5

30

3.YARIYIL SEÇİMLİK DERSLER

KODU

DERS

Z/S

ORTALAMA

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

ANS211

ANESTEZİK FARMAKOLOJİ

SEÇMELİ

GİRER

2

4

4

5

 

3.YARIYIL ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI SEÇİMLİK DERSLER

CEV100

ÇEVRE KORUMA

SEÇMELİ

GİRER

2

0

2

2

 


 

4. YARIYIL DERS PLANI

KODU

DERS

Z/S

ORTALAMA

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

ANS206

MESLEKİ UYGULAMALAR

ZORUNLU

GİRER

2

7

5,5

9

ANS208

ANESTEZİ UYGULAMA II

ZORUNLU

GİRER

2

4

4

7

--

ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİK

SEÇMELİ

GİRER

2

0

2

2

--

BÖLÜM SEÇİMLİK

SEÇMELİ

GİRER

2

0

2

3

--

BÖLÜM SEÇİMLİK

SEÇMELİ

GİRER

2

1

2,5

3

 

BÖLÜM SEÇİMLİK

SEÇMELİ

GİRER

2

4

4

6

  

12

16

20

30

4. YARIYIL SEÇİMLİK DERSLER

KODU

DERS

Z/S

ORTALAMA

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

ANS210

ANESTEZİ YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ

SEÇMELİ

GİRER

2

0

2

3

ANS214

SAĞLIK HUKUKU

SEÇMELİ

GİRER

2

0

2

2

ANS212

RESÜSİTASYON

SEÇMELİ

GİRER

2

1

2,5

3

İAY100

İLK YARDIM

SEÇMELİ

GİRER

2

4

4

6

4. YARIYIL ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI SEÇİMLİK DERSLER 

ISL103

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

SEÇMELİ

GİRER

2

0

2

2

 

 

 


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

ANESTEZİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

I.YARIYIL DERSLER

 

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ZTD101

TÜRK DİLİ I

ZORUNLU

GİRER

2

0

2

2

Dilin Tanımı 2- Dil Kültür İlişkisi 3- Dil Aileleri 4- Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri 5- Yapı bakımından dünya illeri 6- Türkçenin yapı özellikleri  7- Türkçenin tarihi gelişimi a- Eski Türkçe  b- Orta Türkçe  c- Yeni Türkçe  8- Türklerin kullandıkları alfabeler  9- Ses Bilgisi  10- Kelime ve Türkçedeki kelime türleri 11- Örnek metinlerle kelime ve cümle bilgisi

 

 

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ZYD101

YABANCI DİL I

ZORUNLU

GİRER

2

0

2

2

1-A quick recap of the language sts have covered 2- Talking about friends and covering relevant vocabulary ,3-Talking abouat personalities and interest and focusing on related vocabulary , 4- Focusing on the present simple questions  5- Presenting vocabulary related to places  6- Reading a leafleti dialogue , an ainterview and a letter   7- Studying vocabulary related to “this to do” and months  8- Focusing on posseesive forms   9- Talking about people from history and the past life  10- Focusing on the past simple affirmative –regular and irregular verbs. 11- Telling stories and talking about books and films  12- Focusing on the past simplequestions and negatives 13- Focusing on countable and uncountable: some, any, a lot of and studying container words 14- Reading an article  15- Studying vocabulary related to sports and parts of tyhe body  16- Focusing on “have to/don’t have to” and “can/can’t”

 

 

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ZAI101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

ZORUNLU

GİRER

2

0

2

2

1)Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi’nin okutulma amacının neler olduğunu gençlere anlatmak 2)Dersle ilgili belirli kavramları (İhtilal,ıslahat, tekamül, batılaşma, çağdaşlaşma, demokrasi, Atatürk’ün İnkılap hakkındaki görüşlerini) açıklamak 3)Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemdeki genel yapısını, Osmanlı İmparatorluğunun çökmesine neden olan sebeplerden iç sebepleri; Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet ve toplum yapısı ve bu yapının bozulmasını etki eden faktörleri belirtmek 4)Dış sebeplerden, Batıda gerçekleştirilen coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri ve bunların Osmanlı İmparatorluğu  üzerindeki etkileri, Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonların (ticari imtiyazlar) Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkileri, sanayi devrimi ve bunun Osmanlı devleti üzerindeki etkileri.Fransız ihtilali ve Osmanlı İmparatorluğu’na etkilerini açıklamak.5)Osmanlı İmparatorluğunu çöküşten kurtarabilmek maksadıyla yapılmış olan ıslahat hareketlerinden; Tanzimat  önceki ıslahatlar, Tanzimat dönemi ıslahat hareketleri, Birinci Meşrutiyet dönemi ıslahat hareketleri, İkinci Meşrutiyet Dönemi ıslahat hareketleri, bu ıslahat hareketlerinin başarısız olma sebepleri hakkında bilgi vermek.6)19. Yüzyılın  sonu ve yirminci yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’ndaki fikir hareketlerinden Osmanlıcılık,İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık hakkında bilgi vermek.7)Anadolu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun jeopolitik durumu nedeniyle maruz kaldığı tehditler ve o dönemdeki devletler ile izlemiş olduğu politikalar hakkında bilgi verme.8)Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemdi Almanya’ya yanaşması, İttihat ve Terakki Partisi Yönetimi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve bunların Osmanlı İmparatorluğu’na etkileri 9)Birinci Dünya Savaşının başlaması, Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşa girme sebepleri, savaştığı cepheler, bu cephelerdeki genel durum, savaşın sonuçları , Osmanlı İmparatorluğu’yla yapılan Mondros Ateşkes Antlaşması, bu antlaşmanın uygulanmaya başlanması ve işgallerin başlamasını, o anki ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatmak.10)Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İzmir’in işgal edilmesi buna karşı tepkilerin başlaması, bu dönemde devlet otoritesinin yokluğundan faydalanmaya çalışan azınlıkların faaliyetleri, Ermeni olayları (sözde ermeni soykırımı) işgallere karşı koymak maksadıyla kurulmuş olan Milli cemiyetler , Kuvay- i Milliye hareketi hakkında bilgi vermek.

 

 

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ANT100

ANATOMİ

ZORUNLU

GİRER

2

0

2

5

Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, İskelet sistemi, Kas sistemi, Kan ve sıvı-elektrolitler, Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar, Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları, Toraks ve memenin yapısı, Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları, Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları, Duyu organları, Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları, Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları,  Ürogenital sistemi ve kadın ve erkek üreme sistemini yapıları.

 

 

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

FZY100

FİZYOLOJİ

ZORUNLU

GİRER

2

0

2

5

Fizyolojide temel kavram ve terimleri , Hücrenin görevleri,  Solunum mekaniği, Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları,  Kalbin fonksiyonları,  Kan ve lenf dolaşımı, Kan  ve sıvı- elektrolitler,  Santral sinir sistemi,  Periferik sistemi,  Endokrin sistem,  Boşaltım sistemi,  Sindirim sistemi , Duyu organları.

 

 

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ANS105

ANESTEZİ CİHAZLARI VE EKİPMANLARI

ZORUNLU

GİRER

2

5

4,5

6

Anestezi cihazı ve bölümleri, medikal gaz kaynakları, yedek gaz silindirleri, anestezi cihazının kontrolü, anestezi cihazını kullanma, anestezi cihazı kapatma, airway, yüz maskesi,  laringoskop hazırlığı, ETT , LMA, kombi tüp hazırlığı, infüzyon pompası, kan pompası hazırlama, fiberoptik malzemeleri, PCA hazırlama, anestezi cihazı  parçalarının bakımı, anestezi cihazı parçalarının bakımı, anestezi cihazının bakım takibi, anestezi cihazının bakım takibi.

 

 

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ANS111

MESLEK ETİĞİ

ZORUNLU

GİRER

2

0

2

2

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

 


Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ANS109

TIBBİ TERMİNOLOJİ

ZORUNLU

GİRER

2

0

2

2

İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimler,  Hareket Ve Sinir Sistemi İle Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler,  Solunum Ve Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler,  Kardiovasküler Sistem İle Kan Ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler, Üriner, Genital Ve Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler, Göz, Kulak-Burun-Boğaz Ve Deriye İlişkin Tıbbi Terimler.

 

 

I. YARIYIL SEÇİMLİK DERSLER

 

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ANS107

GENEL FARMAKOLOJİ

SEÇMELİ

GİRER

2

2

3

2

Kardiyotonik  glikozidler, Antiaritmik ilaçlar, Antianginal ilaçlar, Adrenerjik agonist ve antagonist ilaçlar, Hipotansif ilaç çeşitlerini  uygulamak ,Santral sinir sistemi ilaçları, Otonom sinir sistemine etki eden ilaçlar, Solunum sistemine etkili ilaçlar, Sindirim sistemine etkili ilaçlar, Endokrin sisteme etkili ilaçlar, Üriner sistem ilaçları ,Hemolitik kemoterapotik ilaçlar, Diüretikler ve sıvı– elektrolit dengesini düzenleyen ilaçlar, Antibiyotik türevi ilaçları  uygulamak.

 

 

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ANS219

TEMEL PSİKOLOJİ VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ

SEÇMELİ

GİRER

2

0

2

2

1)Psikolojinin tanımı, psikolojinin alt dalları, psikolojide kullanılan yöntemler  2)Evrim-genetik ve davranış 3)Davranışın Gelişimi  4)Öğrenmenin İlkeleri  5)Dürtüler ve güdülenme 6)Genel uyarılmışlık hali, duygu ve heyecanlar, farkındalık 7)Tutumlar 8)Algı  9)Kişilik  10)Davranış bozuklukları ve tedavisi.

 

 

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BDE101

BEDEN EĞİTİMİ I

SEÇMELİ

GİRMEZ NOTLU

0

1

0

0

Beden Eğitimi ve Sporun Tanımı: Beden Eğitiminin Genel Amaçları; Hareketsiz Bir Yaşamın Sakıncaları, Çeşitli Beden Eğitimi Uygulamaları, Sağlıklı Yaşam İçin Spor Kriterleri, Farklı Spor Branşlarının Tanıtımı, Spor Kalbi Nedir?, Beden Eğitimi Etkinliklerinin Serbest Zaman Kavramı İçinde Değerlendirilmesi, İnsan Fizyolojisi, Sağlık ve İlk Yardım, Farklı Spor Branşlarına Yönelik Kurallar ve Uygulanması, Yaşam Boyu Sporun Fizyolojik Temelleri.

 

 

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

GSA101

GÜZEL SANATLAR I

SEÇMELİ

GİRMEZ NOTLU

0

1

0

0

Güzel sanatların tanımı ve türleri, önemi ve güzel sanatlar uygulamaları.Anadolu Uygarlıkları: Tarih Öncesi ve Hitit, İlk Demir Çağı ve Geç Hitit, Yunan ve Roma Sanatı, İstanbul’da  Bizans Sanatı, Erken  İslam Sanatı, Selçuklu Dönemi Mimarisi, Erken Osmanlı Sanatı, Klasik Dönem Osmanlı Sanatı, Geç Dönem Osmanlı Mimarisi, Osmanlı Sarayları.Geleneksel Türk Sanatları: Minyatür Sanatı, Kitap Sanatı, Tezhip Sanatı, Çini Sanatı, Keramik Sanatı, Halı Sanatı, Maden Sanatı.Batı Sanatı: Ortaçağ Sanatı, İtalya’da Rönesans Sanatı, İtalya Dışında Rönesans Sanatı, Maniyerizm, Barok Sanatı, 18. ve 19.yy. Batı Sanatı, 20.yy. Sanatı.

 

II.YARIYIL DERSLER

 

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ZAI102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

ZORUNLU

GİRER

2

0

2

2

1)İşgallerin başlamasıyla birlikte ülkenin içinde bulunduğu durum, bu duruma karşı tepkiler, Mustafa Kemal’in öncülüğünde kurtuluş çareleri, Mustafa Kemal’in hayatı, Kurtuluş Savaşı’na kadar ki dönemde bulunduğu görevler hakkında bilgi vermek.2)Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkma nedenleri, Milli mücadelenin başlaması, Mustafa Kemal’in öncülüğünde Milli mücadelenin hazırlık dönemini oluşturan Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve  Balıkesir Kongresi  hakkında bilgiler vermek ve bu kongrelerin ulusal mücadeleye katkılarını anlatmak.3)İstanbul’da son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması, burada Misak-ı Milli kararlarının alınması ve Mebuslar Meclisinin işgal devletlerin tarafından dağıtılması, İstanbul’un işgal edilmesini anlatmak. 4)Mustafa Kemal’in öncülüğünde Ankara’da T.B.M.M.’nin açılması, meclisin çalışması, aldığı kararlar, meclise karşı İstanbul Hükümeti tarafından ve işgal devletleri tarafından desteklenerek çıkarılan ayaklanmalar ve bu ayaklanmalara karşı Meclisin aldığı kararlardan (İstiklal Mahkemelerinin kurulması,   Hıyanet-i Vataniye kanununun çıkarılması) hakkında bilgi vermek..5)T.B.M.M.’nin savaşın yönetimini ele almasıyla beraber güney bölgelerin savunulması, Sevr Antlaşması ve bu antlaşmanın T.B.M.M. tarafından reddedilmesi, Doğu cephesindeki olaylar, batı cephesinde Yunanlıları durdurmak maksadıyla  yapılan mücadeleler (I.İnönü ve II . İnönü Savaşları) , bu dönemde karşılaşılan zorlukları anlatmak. 6)Kurtuluş Savaşı sırasında izlenen dış politika; Sovyetlerde ilişkiler, dış yardımlar, milli mücadelede öğretmenlerin rolünü açıklamak 7)Sakarya Meydan Muharebesi öncesi hazırlıklar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, İstiklal Marşı’nın Kabulü, Mustafa Kemal’in başkomutanlığa getirilmesi, Tekalif-i Milliye Kanununun (Milli Yükümlülükler) çıkarılması, Sakarya Meydan Muharebesi, Atatürk’e Gazilik ve Mareşellik Rütbelerin verilmesi, Büyük Taarruz ve yurdun büyük bir bölümünden düşmanının temizlenmesini anlatmak. 8)Mudanya Mütarekesinin yapılması, bunun ulusal mücadeleye katkıları, Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya devletleri tarafından tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması; burada görüşülen konular, Lozan’da halledilemeyen meseleler hakkında bilgi vermek.

 

 

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ZTD102

TÜRK DİLİ II

ZORUNLU

GİRER

2

0

2

2

1- Yazı Türleri (a-Dilekçe b- Resmi Yazılar  c- Rapor  d- Makale   e-Fıkra f-Mektup g-Kompozisyon h- Tutanak) 2- Eser İnceleme (a- Roman  b-Hikaye) 3- Türk ve Dünya Edebiyatındaki önemli eserler 4- Konuşma Türleri (a-Konferans b- Panel  c- Mülakat d- Münazara).

 

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ZYD102

YABANCI DİL II

ZORUNLU

GİRER

2

0

2

2

1- Reading and talking about holidays  2- Focusing on the present continuous (affirmative, questions and answers)  3- Reading a magazine article and a website 4- Focusing on the present continuous and simple present 5- Reading and talking about clothes and fashion and studying related vocabulary  6- Focusing on the comparative adjectives 7-Reading. And talking about films and famous peeople 8- Focusing on the superlatives 9- Studying vocabulary relate to voluntary work  10- Focusing on the future going to (intentions)  11- Reading and talking about the future of shopping  12- Focusing on “ will and wont” for predictions    13- Focusing on the present perfect  14- Focusing on giving  instructions   15- - Focusing on the present perfect  (irregular verbs) 16- Focusing on expressing opinions.

 

 

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ANS106

KLİNİK ANESTEZİ I

ZORUNLU

GİRER

2

2

3

5

Üst solunum yolları hastalıklarında anestezi,  koah’da anestezi , restriktif akciğer hastalıklarında anestezi , tek akciğer ventilasyonunda anestezi , kalp ve damar hastalıklarında anestezi  uygulaması için hazırlık,  açık kalp cerrahisindede anestezi, damar cerrahisinde anestezi ,kalp hastalıklarında non kardiyak cerrahide anestezi, nöroşirurjik girişimlerde anestezi uygulamasında malzeme   ve hasta hazırlığı, nöroşirurjik girişimlerde anestezi, karaciğer hastalıkları anestezisinde hazırlık, karaciğer hastalıklarında anestezi  genito-üriner girişimlerde anestezi ,böbrek hastalıklarında anestezi

 

 

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ANS108

REANİMASYON I

ZORUNLU

GİRER

2

6

5

8

Reanimasyon  ünitesinde iş organizasyonu yapmak, pozisyon değişikliği, bası yarası, kanül/kateter bakımı, stoma  bakımı, endotrakeal tüp bakımı, ağız bakımı, saç ve vücut bakımı, enteral beslenme, parenteral beslenme, mekanik ventilatörü kullanma, reanimasyon ünitesinde hasta takibi , reanimasyon ünitesinde hasta transferi.

 

 

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ANS110

SİSTEM HASTALIKLARI

ZORUNLU

GİRER

2

4

4

8

Solunum sistemi,belirti ve bulguları solunum sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı, sinir sistemi belirti ve bulguları, sinir sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı, dolaşım sistemi hastalıkları belirti ve bulguları ile tedavi bakım, sindirim sistemi hastalıkları belirti ve bulguları ile tedavi ve bakımı,  kan hastalıkları belirti ve bulguları, kan hastalıkları ile tedavi ve bakımı üriner sistemi,belirti ve bulguları, üriner sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı, endokrin sistemi,belirti ve bulguları, endokrin sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı, diğer sistem  hastalıkları,belirti ve bulguları, diğer sistem  hastalıkları ile tedavi ve ba

Bu içerik 25.06.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 16084 kez okundu.