2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavlar Hakkında

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde uygulanacak ara sınavlara ilişkin Üniversitemiz Senatosunun 30 Nisan 2020 tarih ve 09 sayılı toplantısında alınan 13 no'lu kararı uyarınca Yüksekokulumuz ara sınavlarının proje, ödev, sunum, makale vb. ölçme değerlendirme  yöntemlerinden birinin uygulanarak yapılmasına, değerlendirme konularının öğretim elemanlarınca  06-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında e-ders platformuna (eders.trakya.edu.tr) yüklenmesine ve öğrenciler tarafından 22 Mayıs 2020 tarihine kadar geri dönüşlerin tamamlanmasına ve sınavların ekteki tabloya göre uygulanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Ek Dosyalar
Bu içerik 05.05.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 542 kez okundu.