Danışman Listesi


Bölüm Danışmanları İsim Listesi

Adı Soyadı  Programı
Öğr.Gör.Sevim ARDA Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Öğr.Gör.Baykan OMURTAY Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Öğr.Gör.Yasemin YILDIZ Tıbbi Dok. ve Sekreterlik
Yrd.doç.Dr. Erdoğan BULUT Odyometri
Öğr.Gör.Aysu KURTULDU Ortopedik Protez ve Ortez
Öğr.Gör.Şule PARLAR Radyoterapi
Öğr.Gör. Samime GÜNDÜZ Anestezi
Öğr.Gör.Figen OYMAK İlk ve Acil Yardım
Öğr.Gör.Şentürk ÇİFTÇİ Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Yrd.Doç.Dr.Hakan KUNDURACILAR Perfüzyon Teknikleri
Bu içerik 15.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3811 kez okundu.