Meslek Yüksekokulu Kurulu

Prof. Dr. İrfan COŞKUN

Görev : Müdür
Görev Süresi : 22.11.2018 - 22.11.2021
TÜ E-Posta : irfancoskun@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Baykan OMURTAY

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 23.11.2018 - 23.11.2021
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : baykano@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Figen OYMAK

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 23.02.2018 - 23.11.2021
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : figenoymak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Jülide TOZKIR

Görev : Yüksekokul Kurulu Üyesi
Görev Süresi : 11.06.2020 - 11.06.2023
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 130
TÜ E-Posta : julideduymaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mediha BÜYÜKGÖZE DİNDAR

Görev : Yüksekokul Kurulu Üyesi
Görev Süresi : 11.06.2020 - 11.06.2023
TÜ E-Posta : medihabuyukgoze@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gülden AYNACI

Görev : Yüksekokul Kurulu Üyesi
Görev Süresi : 11.06.2020 - 11.06.2023
TÜ E-Posta : guldenaynaci@trakya.edu.tr