Hakkımızda

         Yüksekokulumuzun Yükseköğretim Kurulunun 24 Kasım 1987 tarihli toplantısında alınan kararla kurulması ve Edirne Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Anestezi,Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuvar, Hemşirelik programlarının Okulumuz bünyesine aktarılması ve Sağlık Programlarına bağlı olarak Radyoloji, Odyometri, Protez ve Ortez programlarının açılması maddesi uyarınca uygun görülmesi üzerine 1988 yılında eğitim – öğretime başlamıştır.1990-1991 eğitim-öğretim yılında da Ebelik programı açılarak öğrenci almıştır. 1997 yılından itibaren Hemşirelik ve Ebelik programları  Edirne Sağlık Yüksekokuluna devredilmiştir.

              Yüksekokulumuz Sağlık Programları bölümünde açılan Radyoloji, Anestezi, Odyometri, Protez-Ortez, Tıbbi  Dokümantasyon ve   Sekreterlik ve Tıbbi Laboratuvar   Programlarının amacı sağlık hizmetlerinin daha iyiye  götürülmesi amacına  yönelik  ara kademe  insan gücü  (Sağlık Teknikeri) yetiştirerek ülkemizin yardımcı sağlık elemanı ihtiyacını karşılamaktır. Protez – Ortez   Atölyesinde   çeşitli   nedenlerle   bozuklukları  olan   hastalara   günlük yaşamlarını devam ettirebilmelerini kolaylaştıran yardımcı  cihazlar yapılabilmektedir
Bu içerik 15.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 13095 kez okundu.