Yeni Af Yasası İle İlgili Bilgi

Bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına dair Kanunun 2547 sayılı kanuna geçici olarak eklenen 63. Maddesine  göre;

Süresi içersinde başvurmamaları nedeni ile bu Kanunun geçici 58.Maddesinden yararlanmayanlar  bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları halinde geçici 58. Madde de yer alan esaslara göre takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Bu içerik 15.09.2012 tarihinde yayınlandı ve toplam 1171 kez okundu.